Home

Vraag aan tien mensen in je omgeving wat hun vijf sterkste eigenschappen zijn. Vrijwel niemand zal zijn sterke wil, zijn wilskracht, noemen. Echter als je dezelfde tien mensen vraagt naar juist hun vijf zwakke eigenschappen dan zal het gebrek aan wilskracht nog weleens het antwoord zijn.

Op mondiale schaal is aan het begin van deze eeuw onder twee miljoen mensen hiernaar onderzoek  verricht. Uit dat onderzoek bleek dat wilskracht het minst voorkwam in het rijtje van de genoemde sterke eigenschappen. Daarentegen, bij de zwakke eigenschappen die genoemd werden door de twee miljoen mensen, kwam het gebrek aan wilskracht het meest in het rijtje  voor.

Vreemd, want het hebben van wilskracht blijkt (naast intelligentie) het belangrijkste ingrediënt om succesvol op het gebied van gezondheid, werk, gezin, inkomen etc. te zijn.

Met de afleidingen die we vandaag de dag op ons afgevuurd krijgen, wordt onze wilskracht continu ondermijnd. Het is dus tijd om daar wat aan te doen. Het is tijd om onze wil te versterken. Immers zonder een sterke wil kunnen we onze ambitieuze doelen (zoals afronden studie) in veel gevallen niet halen.

Met het tijdig afronden van een universitaire studie op latere leeftijd, naast een gezin en een fulltime baan, en ook in die zelfde periode 45 (!) kilo af te vallen, kan ik beweren dat ik over een sterke wil ben gaan beschikken.

Gaandeweg die twee lange reizen van afstuderen en afvallen heb ik veel over wil en wilskracht gelezen, gesproken, geïnterpreteerd en in de praktijk gebracht. Die kennis en ervaring wil ik graag met u, als volwassen deeltijdstudent of als aanbieder van deeltijdstudies, delen zodanig dat u doelen zal bereiken en dus eveneens succesvol bent.

Eén tip kan ik u al geven: stay in line!

door RuudT